Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Materiały dydaktyczne

Materiały IV rok

1. Anatomia Radiologiczna - Kończyny - otwórz

2. Układ oddechowy - otwórz

3. Śródpiersie - otwórz

4. Układ pokarmowy cz. 1 - otwórz

5. Układ pokarmowy cz. 2 - otwórz


Materiały V rok

Układ naczyniowy - otwórz

Choroby kości i stawów - otwórz

Choroby naczyń mózgowych - otwórz

Narządu miąższowe - otwórz

Ośrodkowy Układ Nerwowy - otwórz

Układ moczowy - otwórz

Radiologia zabiegowa - otwórz

 

Materiały dodatkowe

 

Stany nagłe - otwórz

Ratownictwo dla studentów - otwórz

 

Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej