Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Kadra

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Kierownik Zakładu:
prof. dr hab.n.med Ludomir Stefańczyk

e-mail: ludomir.stefanczyk@umed.lodz.pl

dr n. med. Anna Fiedorczuk-Pyziak                                                                                                                                                       Doktoranci
adiunkt dydaktyczny
e-mail: anna.fiedorczuk-pyziak@umed.lodz.pl

dr n. med. Sławomir Sztajer

starszy wykładowca
e-mail: slawomir.sztajer@umed.lodz.pl

dr n. med. Jarosław Chrząstek

e-mail: marek.olszycki@umed.lodz.pl


adiunkt
e-mail: jaroslaw.chrzastek@umed.lodz.pl

dr n. med. Marek Olszycki

starszy wykładowca                                                                                                                                                                            

e-mail: marek.olszycki@umed.lodz.pl

dr hab. n. med. Piotr Grzelak
adiunkt
e-mail: piotr.grzelak@umed.lodz.pl

Jolanta Kłos
specjalista
e-mail: jolanta.klos@umed.lodz.pl

Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej